ACASA | DESPRE NOI | SERVICII | PROIECTE | CONTACT
ARHITECTURA
•   Teme de proiectare, studii de solutie
•   Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate , studii de oportunitate
•   Documentatii autorizatie de construire (D.T.A.C.) / demolare ( D.T.A.D.)
•   Documentatii certificat de urbanism (informativ, construire, demolare, etc.)
•   Documentatii avize (Mediu, Romtelecom, Enel, Salubritate, Sanepid, Incendiu, etc)
•   Proiect tehnic (P.T.) si Detalii de executie (D.E.)
•   Documentatii post executie
•   Intocmirea cartii constructiei
•   Urmarirea lucrarilor la fazele determinante
•   Asistenta tehnica pe intreaga desfasurare a santierului
•   Relevee pentru cladiri existente
•   Documentatii autorizare organizarea executiei (D.T.O.E.)
•   Documentatii de atribuire a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.)
AMENAJARI INTERIOARE
•   Planuri, sectiuni si detalii tehnice cu toate specificatiile tehnice necesare punerii in executie
•   Propuneri mobilare
•   Ilustrari 3D
•   Alegerea finisajelor, a materialelor si a culorilor
•   Cantitati de materiale
•   Proiectare mobilier unicat, personalizat spatiului
•   Alegerea mobilierului, a obiectelor sanitare, a corpurilor de iluminat
URBANISM
•   Documentatii Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)
•   Documentatii Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
•   Propunere parcelare loturi
•   Documentatii pentru introducerea terenurilor agricole din extravilan in intravilanul construibil al localitatii
•   Aviz tehnic de urbanism
•   Aviz de pre-coordonare retele
•   Aviz de circulatie
•   Avize de amplasament ale furnizorilor de utilitati (apa, canal, curent electric, gaze, telefonie, salubritate)
SEMNALISTICA PUBLICITARA
•   Documentatii de autorizare pentru montarea panourilor publicitare pe fatade
•   Totemuri luminoase
•   Documentatii autorizare terase sezoniere
AUDIT/CERTIFICAT ENERGETIC
•   Calculul coeficientului de izolare termica globala "G"
•   Certificate energetite pentru orice tip de imobil
•   Audit energetic si documentatii pentru reabilitarea termica a cladirilor
CONSULTANTA
•   Privind achizitia unui teren sau a unei cladiri existente (reglementarile urbanistice ale unui teren, edificabil, P.O.T, C.U.T., functiuni
    admise, retrageri, aliniamente, inaltimi maxime admise )
•   Posibilitati de lotizare
•   Adoptarea unor solutii tehnice eficiente si optimizarea timpilor necesari desfasurarii etapelor constructive
•   Estimarea unor bugete corecte, inca din faza incipienta sau restructurarea proiectelor la bugetele existente
STUDII SI DOCUMENTATII CONEXE
•   Studii de teren (studii geotehnice, studii topografice, studii hidrotehnice)
•   Scenarii la incendiu
•   Expertize tehnice
•   Verificari de proiecte (arhitectura, rezistenta, instalatii)
•   Proiecte si avize de drumuri
•   Studii de insorire
•   Scoaterea terenurilor din circuitul agricol
•   Proiectare de structura de rezistenta
•   Proiectare pentru toate specialitatile de instalatii (electrice, termice, sanitare, curenti slabi, etc)
 
Copyright © 2012 | www.roofarchitecture.ro
Web design: Dezibel Media | Web hosting: Web Hotel